Onze geschiedenis

Over een vereniging die de 70 jaren al gepasseerd is, valt veel te vertellen. Dat vertellen werd al eerder gedaan: Bij het 50-jarig jubileum werd in samenwerking met de heemkunde kring een boekje uitgegeven met de naam ’50 jaar heen en weer’. Tien jaar later werd er een vervolg aan toe gevoegd: ’60 jaar jong’.

Bij de voorbereiding van de reünie bij gelegenheid van ons 70 jarig bestaan kwamen documenten te voorschijn die gepubliceerd waren in Mixed, het afdelingsorgaan van de toenmalige afdeling Brabant. Deze artikelen zijn via onderstaande knoppen op te vragen.

Voor de mensen die graag kennis willen nemen van onze geschiedenis is dat snel te regelen: Door op de afbeelding te klikken kun je genoemde boekjes online openen en lezen.

Links:
50 jaar heen en weer


Rechts:
60 jaar jong