Becreanten

Nee, dit is geen typefout! Integendeel, het is een leuke naamsverandering. De activiteiten van de B-Senioren gaan onder een andere naam verder: De Becreanten.

De Becreanten zijn een groep tafeltennissers, van zeer gevarieerde leeftijden, die lid zijn van een tafeltennisvereniging en recreatief van tijd tot tijd een balletje willen slaan tegen gelijkgestemde spelers buiten hun eigen vereniging.
Een team bestaat gewoon uit drie personen en er wordt ‘ouderwets’ geteld tot 21. Er nemen ongeveer acht teams deel aan deze Becreanten kompetitie. Deze kompetitie start eind september, begin oktober en duurt tot ongeveer april.
Meestal wordt gestart met een ranglijsttoernooi en afgesloten met een dubbeltoernooi.
Alle teams komen tezamen en spelen in dezelfde zaal. De wedstrijden worden om de 14 dagen gespeeld op donderdagavond afwisselend in de speelzalen van de volgende verenigingen:
– Het Markiezaat in Bergen op Zoom
– Tanaka in Etten-Leur
– Tornado in Putte
– Vice-Versa’51 in Oudenbosch

Niet het winnen is belangrijk (hoewel ….) maar het recreatief tafeltennissen.

Nieuwe teams zijn van harte welkom. Ook spelers die genegen zijn in te vallen bij de Becreanten kunnen zich aanmelden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Adrie Buijs acbuijs@kpnmail.nl